Hva er influencer marketing, og hvordan lykkes med det?


Markedsføring

Influencer marketing er et begrep som blir mer og mer brukt. Kort fortalt dreier det seg om å drive markedsføring gjennom en influencer, eller opinionsleder som vi kan kalle det på norsk. «En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger» snl.no.  Når vi snakker om influencer marketing er influencerne/opinionslederne […]

19. mars 2018