Hva er influencer marketing, og hvordan lykkes med det?


Markedsføring

Influencer marketing er et begrep som blir mer og mer brukt. Kort fortalt dreier det seg om å drive markedsføring gjennom en influencer, eller opinionsleder som vi kan kalle det på norsk. «En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger» snl.no.  Når vi snakker om influencer marketing er influencerne/opinionslederne […]

19. mars 2018

GDPR – god håndtering av personopplysninger


GDPR

GDPR er EUs nye forordning om personvern, som vil tre i kraft i Norge 25 mai i år. Denne forordningen vil påvirke alle bransjer. Fredag (09.03.18) var jeg på besøk hos Increo i forbindelse med #digitalfredag, å hørte advokat Bjørn Ofstad snakke om temaet. Dette innlegget tar utgangspunkt i presentasjonen til Ofstad. Beskyttelse av forbrukeren […]

14. mars 2018