Hva er influencer marketing, og hvordan lykkes med det?


Markedsføring

Influencer marketing er et begrep som blir mer og mer brukt. Kort fortalt dreier det seg om å drive markedsføring gjennom en influencer, eller opinionsleder som vi kan kalle det på norsk. «En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger» snl.no.  Når vi snakker om influencer marketing er influencerne/opinionslederne […]

19. mars 2018

GDPR – god håndtering av personopplysninger


GDPR

GDPR er EUs nye forordning om personvern, som vil tre i kraft i Norge 25 mai i år. Denne forordningen vil påvirke alle bransjer. Fredag (09.03.18) var jeg på besøk hos Increo i forbindelse med #digitalfredag, å hørte advokat Bjørn Ofstad snakke om temaet. Dette innlegget tar utgangspunkt i presentasjonen til Ofstad. Beskyttelse av forbrukeren […]

14. mars 2018

Business Model Canvas


Forretningsmodeller

Business Model Canvas er et verktøy som kan hjelpe deg med å utforme din virksomhets forretningsmodell. En forretningsmodell bygger gjerne på følgende 9 byggeklosser: La oss se nærmere på hva de 9 byggeklossene innebærer, og noen sentrale elementer det er lurt å tenke på. Verdi: Hvordan skal vi levere verdi til kundene? Hvem kan vi levere […]

7. februar 2018

Hvordan implementere digitale verktøy i hverdagen?


Digitale verktøy

Mange synes det er skremmende at verden blir mer og mer digital, andre synes det er spennende, men for de fleste er det kanskje en kombinasjon. Forventningene til at bedrifter, og enkeltpersoner skal forstå, og ta i bruk digitale verktøy øker. Digitale verktøy er ment som hjelpemidler for å gjøre prosesser enklere. Likevel kan det […]

26. januar 2018